รายวิชาที่มีอยู่

ดิจิตอลเทคนิค

ดิจิตอลเทคนิค

เกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเ...
Course

การโปรแกรมด้วยภาษา HTML

การโปรแกรมด้วยภาษา HTML

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลบนอินเทอร์เน...
Course

การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันแต...
Course