รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัดหญ้า

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัดหญ้า

Course
Guest accessSelf enrolment

การเปลี่ยนน้ำมันคลัช

การเปลี่ยนน้ำมันคลัช

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Course
Guest accessSelf enrolment

การทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

การทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

การทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
Course
Guest accessSelf enrolment

ช่างไฟอยากมีไลเซนต์ต้องมีอะไรบ้าง...ถึงสอบได้

ช่างไฟอยากมีไลเซนต์ต้องมีอะไรบ้าง...ถึงสอบได้

ช่างไฟอยากมีไลเซนต์ต้องมีอะไรบ้าง...ถึงสอบได้
Course
Guest accessSelf enrolment

รู้ยัง ช่างไฟฟ้าต้องมีหนังสือรับรอง

รู้ยัง ช่างไฟฟ้าต้องมีหนังสือรับรอง

รู้ยัง ช่างไฟฟ้าต้องมีหนังสือรับรอง
Course
Guest accessSelf enrolment

เคล็ดลับการทำกาแฟ

เคล็ดลับการทำกาแฟ

Course
Guest accessSelf enrolment

การแต่งหน้าวันสงกรานต์

การแต่งหน้าวันสงกรานต์

Course
Guest accessSelf enrolment

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
Course
Guest accessSelf enrolment

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
Course
Guest accessSelf enrolment

นักร้องอิมเมจ

นักร้องอิมเมจ

Course
Guest accessSelf enrolment

MV เพลง Mikazuki & Anoymous

MV เพลง Mikazuki & Anoymous

Course
Guest accessSelf enrolment

สัตว์โลก

สัตว์โลก

Course
Guest accessSelf enrolment

Transistor D718

Transistor D718

Transistor D718
Course
Guest accessSelf enrolment

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

Course
Guest accessSelf enrolment

สุริยะจักรวาล

สุริยะจักรวาล

Course

Ajsutee AR workshop

Ajsutee AR workshop

ผลงงาน work shop AR ครูสุธีร์
Course

ผลงาน AR ของครูทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

ผลงาน AR ของครูทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

ผลงาน AR ของครูทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์
Course

ผลงาน AR ของครูประเวศ สมประสงค์

ผลงาน AR ของครูประเวศ สมประสงค์

ส่งผลงาน AR ของครูประเวศ สมประสงค์  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนุบรี
Course

ผลงาน AR ของครูสุนิสา อินทนิน

ผลงาน AR ของครูสุนิสา อินทนิน

ผลงาน AR ของครูสุนิสา อินทนิน
Course

ผลงาน AR ของ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ

ผลงาน AR ของ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ

เป็นการส่งผลงาน AR ของ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
Course

ผลงาน AR ของ นายธนสาร รุจิรา

ผลงาน AR ของ นายธนสาร รุจิรา

ผลงาน AR นายธนสาร  รุจิรา 
Course

ผลงาน AR ของนายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร

ผลงาน AR ของนายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร

ผลงาน AR ของนายวุฒิพงศ์ วิมลพัชรครู แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยาลั...
Course

ผลงาน AR ของปรัตถกร

ผลงาน AR ของปรัตถกร

ส่งผลงาน AR ของปรัตถกร 
Course

ผลงาน AR ของ ผศ.โกวิท ยอดมงคล

ผลงาน AR ของ ผศ.โกวิท ยอดมงคล

ผลงาน AR ของ ผศ.โกวิท  ยอดมงคล
Course
Guest accessSelf enrolment

ผลงาน AR ของ ผศ.ดิเรก อัคฮาด

ผลงาน AR ของ ผศ.ดิเรก อัคฮาด

ผลงาน AR ของ ผศ.ดิเรก  อัคฮาด
Course

ผลงาน AR ของผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร

ผลงาน AR ของผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร

ผลงาน AR ของผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร
Course

ผลงาน AR ของ พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ

ผลงาน AR ของ พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ

 เป็นการส่งงาน AR
Course

ผลงาน AR ของ ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม มรภ.พระนคร

ผลงาน AR ของ ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม มรภ.พระนคร

เป็นการส่งงาน AR  Books.
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์จารุวรรณ กาฬภักดี

ผลงาน AR ของอาจารย์จารุวรรณ กาฬภักดี

ผลงาน AR ของอาจารย์จารุวรรณ  กาฬภักดี
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร

ผลงาน AR ของอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร

ผลงาน AR ของอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์นริศรา ทองยศ

ผลงาน AR ของอาจารย์นริศรา ทองยศ

ผลงาน AR ของอาจารย์นริศรา ทองยศ
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์นันท์นภัส บุญเพ็ญ

ผลงาน AR ของอาจารย์นันท์นภัส บุญเพ็ญ

ผลงาน AR ของอาจารย์นันท์นภัส บุญเพ็ญ
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์นันทรัตน์ อนุกูล

ผลงาน AR ของอาจารย์นันทรัตน์ อนุกูล

ผลงาน AR ของอาจารย์นันทรัตน์ อนุกูล
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ

ผลงาน AR ของอาจารย์นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ

การส่งงาน AR
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์บุษบา สังข์วรรณะ

ผลงาน AR ของอาจารย์บุษบา สังข์วรรณะ

การสร้างหนังสือแบบปฏิสัมพันธ์
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์

ผลงาน AR ของอาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์

การส่งผลงาน AR ของอาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร

ผลงาน AR ของอาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร

ส่งงานผลงาน AR ของอาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

ผลงาน AR ของอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

ผลงาน AR ของอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
Course
Guest accessSelf enrolment

วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช

ผลงาน AR ของอาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช

ผลงาน AR ของอาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ

ผลงาน AR ของอาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ

ผลงาน AR ของอาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ  
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์วิลาวัลย์ วัชโรทัย

ผลงาน AR ของอาจารย์วิลาวัลย์ วัชโรทัย

ผลงาน AR ของอาจารย์วิลาวัลย์  วัชโรทัย 
Course

ผลงาน AR ของ อาจารย์วีรธรรม ไชยยงค์

ผลงาน AR ของ อาจารย์วีรธรรม ไชยยงค์

ผลงาน AR ของ อาจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ศานต์ พานิชสิติ

ผลงาน AR ของอาจารย์ศานต์ พานิชสิติ

ผลงาน AR ของอาจารย์ศานต์  พานิชสิติ
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ศิวัช กาญจนชุม

ผลงาน AR ของอาจารย์ศิวัช กาญจนชุม

เป็นการส่งงานผลงาน AR ของอาจารย์ศิวัช กาญจนชุม
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์สมพิศ โยมา

ผลงาน AR ของอาจารย์สมพิศ โยมา

ผลงาน AR ของอาจารย์สมพิศ  โยมา
Course

ผลงานAR ของอาจารย์สิทธิเดช กิตติวิริยะการ

ผลงานAR ของอาจารย์สิทธิเดช กิตติวิริยะการ

ผลงานAR ของอาจารย์สิทธิเดช กิตติวิริยะการ
Course
Guest access

ผลงาน AR ของอาจารย์สุทธินันท์ ดีวัน

ผลงาน AR ของอาจารย์สุทธินันท์ ดีวัน

ผลงาน AR ของอาจารย์สุทธินันท์ ดีวัน
Course

ผลงาน AR ของ อาจารย์สุวิมล เอ็นดู

ผลงาน AR ของ อาจารย์สุวิมล เอ็นดู

ผลงาน AR ของ อาจารย์สุวิมล  เอ็นดู
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์สุอัยดา บือแน

ผลงาน AR ของอาจารย์สุอัยดา บือแน

การส่งผลงาน AR ของอาจารย์สุอัยดา บือแน
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์อภิชาติ อนุกูลเวช

ผลงาน AR ของอาจารย์อภิชาติ อนุกูลเวช

ผลงาน AR ของอาจารย์อภิชาติ อนุกูลเวช
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์โอปอ กลับสกุล

ผลงาน AR ของอาจารย์โอปอ กลับสกุล

ผลงาน AR ของอาจารย์โอปอ  กลับสกุล
Course

ผลงาน AR ของ อาจารยืนาวิน คงรักษา

ผลงาน AR ของ อาจารยืนาวิน คงรักษา

การสร้าง AR E-Book
Course

ผลงานARพิมพ์พรรณ ทิพยแสง

ผลงานARพิมพ์พรรณ ทิพยแสง

ผลงานARพิมพ์พรรณ ทิพยแสง
Course

ผลงาน AR อรทัย เลิศขุนทด

ผลงาน AR อรทัย เลิศขุนทด

Course

ผลงานการขยายผล AR ของ V04 กีรติ กุลบุตร

ผลงานการขยายผล AR ของ V04 กีรติ กุลบุตร

.
Course

ผลงานของGolfgy

ผลงานของGolfgy

Course

ผลงานของ ดร.ชวนิดา สุวานิช

ผลงานของ ดร.ชวนิดา สุวานิช

Course

ผลงานของ อ.วัชรี เพ็ชรวงษ์

ผลงานของ อ.วัชรี เพ็ชรวงษ์

Course
Guest accessSelf enrolment

ผลงานของอาจารย์จรินทร อุ่มไกร

ผลงานของอาจารย์จรินทร อุ่มไกร

ผลงานของอาจารย์จรินทร อุ่มไกร
Course

ผลงานของ อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ

ผลงานของ อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ

ผลงานของ อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ
Course

ผลงานของ อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม

ผลงานของ อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม

ผลงานของ อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม
Course

ผลงานของอาจารย์พงศธร ปาลี

ผลงานของอาจารย์พงศธร ปาลี

การส่งงาน AR
Course

ผลงานอบรม AR ของอ.ณพงศ์ วรรณพิรุณ

ผลงานอบรม AR ของอ.ณพงศ์ วรรณพิรุณ

ผลงานอบรม AR ของอ.ณพงศ์ วรรณพิรุณ
Course
Guest accessSelf enrolment

การทำเค้กกล้วยหอมและช๊อคโกแลต

การทำเค้กกล้วยหอมและช๊อคโกแลต

Course
Guest accessSelf enrolment

ประโยชน์ของผัก

ประโยชน์ของผัก

Course
Guest accessSelf enrolment

การทำอินโฟกราฟิกและการทำขนม

การทำอินโฟกราฟิกและการทำขนม

Course
Guest accessSelf enrolment

การทำอาหารอีสาน

การทำอาหารอีสาน

Course
Guest accessSelf enrolment

Hoe to Make it แกงเขียวหวานและแกงส้ม

Hoe to Make it แกงเขียวหวานและแกงส้ม

Course
Guest accessSelf enrolment

การสร้างฟอร์มโดยใช้ Access

การสร้างฟอร์มโดยใช้ Access

การสร้างฟอร์มโดยใช้ Access
Course
Guest accessSelf enrolment

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
Course
Guest accessSelf enrolment

การสร้างตารางโดยใช้โปรแกรม Access

การสร้างตารางโดยใช้โปรแกรม Access

การสร้างตารางโดยใช้โปรแกรม Access
Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชัน

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชัน

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชัน
Course
Guest accessSelf enrolment

ความรู้เกี่ยวกับ AR

ความรู้เกี่ยวกับ AR

Course
Guest accessSelf enrolment

การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ

การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ

การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ
Course
Guest accessSelf enrolment

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
Course
Guest accessSelf enrolment

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Course
Guest accessSelf enrolment

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
Course
Guest accessSelf enrolment

Stack

Stack

Stack
Course
Guest accessSelf enrolment

Link List

Link List

Link List
Course
Guest accessSelf enrolment

Array

Array

Array
Course
Guest accessSelf enrolment

ข้อมูลคืออะไร

ข้อมูลคืออะไร

ข้อมูลคืออะไร
Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

Course
Guest accessSelf enrolment

นวัตกรรมมือถือ

นวัตกรรมมือถือ

Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรม SketchUp

โปรแกรม SketchUp

Course
Guest accessSelf enrolment

สอนทำโลโก้มือถือ

สอนทำโลโก้มือถือ

Course
Guest accessSelf enrolment

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Photoshop

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

Course
Guest accessSelf enrolment

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Course
Guest accessSelf enrolment

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Course
Guest accessSelf enrolment

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้สูตร Excel

การใช้สูตร Excel

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้ Word

การใช้ Word

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรม MS Excel

การใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรม MS Excel

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้งาน MS Word 2016

การใช้งาน MS Word 2016

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้สูตร Excel

การใช้สูตร Excel

Course
Guest accessSelf enrolment

มาตรวัดในสถิติพรรณนาและสัญลักษณ์หลักในการสร้างตัวแปร

มาตรวัดในสถิติพรรณนาและสัญลักษณ์หลักในการสร้างตัวแปร

Course
Guest accessSelf enrolment

การหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ One-Way Anova

การหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ One-Way Anova

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรม 7-Zip

โปรแกรม 7-Zip

Course
Guest accessSelf enrolment

การประกอบคอมพิวเตอร์

การประกอบคอมพิวเตอร์

Course
Guest accessSelf enrolment

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7

Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรม ABBYY PDF Transformer

โปรแกรม ABBYY PDF Transformer

Course
Guest accessSelf enrolment

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Topic 2)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Topic 2)

Course
Guest accessSelf enrolment

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Topic 1)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Topic 1)

Course
Guest accessSelf enrolment

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Pre-test)

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Pre-test)

Course
Guest accessSelf enrolment

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Course
Guest accessSelf enrolment

สกุลเงินดิจิตอล (Bitcoin)

สกุลเงินดิจิตอล (Bitcoin)

Course
Guest accessSelf enrolment

การเล่นเกมส์ DOT A

การเล่นเกมส์ DOT A

Course
Guest accessSelf enrolment

Sensor วัดความชื้น

Sensor วัดความชื้น

Sensor วัดความชื้น
Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

Course
Guest accessSelf enrolment

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Course
Guest accessSelf enrolment

มาตรวัดในสถิติพรรณา และ สัญลักษณ์หลักในการสร้างตัวแปร

มาตรวัดในสถิติพรรณา และ สัญลักษณ์หลักในการสร้างตัวแปร

มาตรวัดในสถิติพรรณา และ สัญลักษณ์หลักในการสร้างตัวแปร
Course
Guest accessSelf enrolment

การหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ One-Way Anova

การหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ One-Way Anova

การหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ One-W...
Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
Course
Guest accessSelf enrolment

การจัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป

การจัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเค...
Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

จุดประสงค์รายวิชา1.เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพกพา 2.เพื่อใ...
Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

Course
Guest accessSelf enrolment

How to Draw a Anime Eyes

How to Draw a Anime Eyes

Course
Guest accessSelf enrolment

How to basic swimming

How to basic swimming

Course
Guest accessSelf enrolment

How to build Snowman

How to build Snowman

Course
Guest accessSelf enrolment

การดราฟรูปในโปรแกรม Adobe Illustrator

การดราฟรูปในโปรแกรม Adobe Illustrator

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้เครื่องมือ Pen tool ในโปรแกรม Adobe Illustrator

การใช้เครื่องมือ Pen tool ในโปรแกรม Adobe Illustrator

Course
Guest accessSelf enrolment

อินโฟกราฟิกในรูปแบบพารัลแลกซ์สกอริ่ง

อินโฟกราฟิกในรูปแบบพารัลแลกซ์สกอริ่ง

Course
Guest accessSelf enrolment

การสร้างภาพเคลื่อนไหว

การสร้างภาพเคลื่อนไหว

Course
Guest accessSelf enrolment

การสอนแต่งรูปใน Photoshop

การสอนแต่งรูปใน Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

การแต่งรูปใน Photoshop

การแต่งรูปใน Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรมออกแบบบ้าน sweet home 3d

โปรแกรมออกแบบบ้าน sweet home 3d

Course
Guest accessSelf enrolment

5 วิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ

5 วิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ

Course
Guest accessSelf enrolment

การแต่งภาพด้วย Photoshop

การแต่งภาพด้วย Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

การสอนการแต่งภาพด้วย Photoshop CS6

การสอนการแต่งภาพด้วย Photoshop CS6

Course
Guest accessSelf enrolment

การแต่งรูปใน Photoshop

การแต่งรูปใน Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

Sony Vagus Pro 13

Sony Vagus Pro 13

Course
Guest accessSelf enrolment

การแต่งรูปด้วย Lighroom

การแต่งรูปด้วย Lighroom

Course
Guest accessSelf enrolment

การสอนแต่งรูปใน Pics Art

การสอนแต่งรูปใน Pics Art

Course
Guest accessSelf enrolment

การแต่งรูปด้วยโปรแกรม Snapseed

การแต่งรูปด้วยโปรแกรม Snapseed

Course
Guest accessSelf enrolment

การแต่งรูปด้วยโปรแกรม PicsArt

การแต่งรูปด้วยโปรแกรม PicsArt

Course
Guest accessSelf enrolment

การสอนแต่งรูปด้วย Photoshop

การสอนแต่งรูปด้วย Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

การใส่ภาพในโปรแกรม Photoshop

การใส่ภาพในโปรแกรม Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

การถ่ายภาพหน้าชัด หลังเบลอ

การถ่ายภาพหน้าชัด หลังเบลอ

Course
Guest accessSelf enrolment

เอฟเฟคควัน

เอฟเฟคควัน

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้ Pentool ในโปรแกรม Adobe illustrator

การใช้ Pentool ในโปรแกรม Adobe illustrator

Course
Guest accessSelf enrolment

เครื่องมือต่างๆ ใน Photoshop

เครื่องมือต่างๆ ใน Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

การสร้างงานอินโฟกราฟิก

การสร้างงานอินโฟกราฟิก

Course
Guest accessSelf enrolment

การวาดแลงลงสีตัวการ์ตูน

การวาดแลงลงสีตัวการ์ตูน

Course
Guest accessSelf enrolment

สอนจับคอร์ดกีตาร์

สอนจับคอร์ดกีตาร์

Course
Guest accessSelf enrolment

การทำตัวสลายกลายเป็นฝุ่นและตัวอักษรแตกเป็นพื้นดิน โดยใช้โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP

การทำตัวสลายกลายเป็นฝุ่นและตัวอักษรแตกเป็นพื้นดิน โดยใช้โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP

Course
Guest accessSelf enrolment

องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือ

เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือ

Course
Guest accessSelf enrolment

Quick & Tip เทคนิคการถ่ายภาพ

Quick & Tip เทคนิคการถ่ายภาพ

Course

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์

Course
Guest accessSelf enrolment

การถ่ายทำ Music Video

การถ่ายทำ Music Video

Course
Guest accessSelf enrolment

Speed Art - Adobe illustrator

Speed Art - Adobe illustrator

Course
Guest accessSelf enrolment

องค์ประกอบการถ่ายภาพ

องค์ประกอบการถ่ายภาพ

Course
Guest accessSelf enrolment

สอนทำพื้นหลังและการปรับแสงเงาด้วยโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP

สอนทำพื้นหลังและการปรับแสงเงาด้วยโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP

Course
Guest accessSelf enrolment

การรักษาโรคด้วยดนตรี

การรักษาโรคด้วยดนตรี

Course
Guest accessSelf enrolment

การสอนทำชุดและสอนปรับโครงสร้างร่างกายด้วยโปรแกรม ADOBE Photoshop

การสอนทำชุดและสอนปรับโครงสร้างร่างกายด้วยโปรแกรม ADOBE Photoshop

Course
Guest accessSelf enrolment

คอนเสิต ONE OK THE ROCK

คอนเสิต ONE OK THE ROCK

Course
Guest accessSelf enrolment

ภาพประกอบในการออกแบบ

ภาพประกอบในการออกแบบ

Course
Guest accessSelf enrolment

การใช้ตัวอักษรในการออกแบ

การใช้ตัวอักษรในการออกแบ

Course
Guest accessSelf enrolment

สีในการออกแบบ

สีในการออกแบบ

Course
Guest accessSelf enrolment

องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

Course
Guest accessSelf enrolment

องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง องค...
Course
Guest accessSelf enrolment

การตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง

การตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง

Course
Guest accessSelf enrolment

การถอดเครื่องยนต์และการถอดพวงมาลัย

การถอดเครื่องยนต์และการถอดพวงมาลัย

Course
Guest accessSelf enrolment

เครื่องถอดยางเคลื่อนที่

เครื่องถอดยางเคลื่อนที่

Course

เครื่องถอดยางเคลื่อนที่

เครื่องถอดยางเคลื่อนที่

Course
Guest accessSelf enrolment

การตั้งวาล์วรถยนต์ และการตั้งวาล์วรถมอเตอร์ไซค์

การตั้งวาล์วรถยนต์ และการตั้งวาล์วรถมอเตอร์ไซค์

Course
Guest accessSelf enrolment

เครื่องถอดยางเคลื่อนที่

เครื่องถอดยางเคลื่อนที่

Course
Guest accessSelf enrolment

เครื่องยนต์เล็ก

เครื่องยนต์เล็ก

Course
Guest accessSelf enrolment

การถอดประกอบกากบาท/การตั้งวาล์ว110

การถอดประกอบกากบาท/การตั้งวาล์ว110

Course
Guest accessSelf enrolment

การถอดประกอบเพลากลางและคลัตซ์

การถอดประกอบเพลากลางและคลัตซ์

Course
Guest accessSelf enrolment

การเปลี่ยนล้อแม๊กรถยนต์

การเปลี่ยนล้อแม๊กรถยนต์

Course
Guest accessSelf enrolment

การเปลี่ยนยางรถยนต์และยางมอเตอร์ไซต์

การเปลี่ยนยางรถยนต์และยางมอเตอร์ไซต์

Course
Guest accessSelf enrolment

การปะยางรถ

การปะยางรถ

Course
Guest accessSelf enrolment

การตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง

การตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง

Course
Guest accessSelf enrolment

การทำงานของคาบูเรเตอร์

การทำงานของคาบูเรเตอร์

Course
Guest accessSelf enrolment

การปรับตั้งวาล์วและการถอดประกอบแหวนลูกสูบ

การปรับตั้งวาล์วและการถอดประกอบแหวนลูกสูบ

Course
Guest accessSelf enrolment

การปะยางในและการปะยางแบบเรเดียล

การปะยางในและการปะยางแบบเรเดียล

Course
Guest accessSelf enrolment

การถ่ายน้ำมันเครื่องและการไล่น้ำมันเบรค

การถ่ายน้ำมันเครื่องและการไล่น้ำมันเบรค

Course
Guest accessSelf enrolment

การเปลี่ยนยางรถยนต์

การเปลี่ยนยางรถยนต์

Course
Guest accessSelf enrolment

ระบบระบายความร้อน Water Cooling

ระบบระบายความร้อน Water Cooling

Course
Guest accessSelf enrolment

เครื่องยนต์เล็ก

เครื่องยนต์เล็ก

Course
Guest accessSelf enrolment

ระบบไฟฟ้ารถยนต์

ระบบไฟฟ้ารถยนต์

Course
Guest accessSelf enrolment

10 อันดับล้อแม็ก

10 อันดับล้อแม็ก

Course
Guest accessSelf enrolment

เฟืองโคจร

เฟืองโคจร

Course
Guest accessSelf enrolment

ช่วงล่างรถยนต์

ช่วงล่างรถยนต์

Course